Politikalarımız

Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini, şirket geleceğinin güvencesi olarak benimsemekte ve tüm kaynaklarını, tercih edilir ve güvenilir bir şirket olmaya odaklamaktadır. Hizmetlerimizin,üretim öncesi ve sonrasını da kapsayan,kuralları belirlenmiş kurumsal bir sistem içinde oluşturulması esastır. İşletme çalışanlarının yaptıkları işi ilk seferde doğru yapmaları için gerekli eğitimleri organize etmek ve çalışma sisteminin gelişmesine katkılarını sağlamaktır. Kalite anlayışımız, müşteri şartlarını karşılanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak sürekli iyileştirme ve gelişimi hedeflemektir. Teknolojik gelişmeleri ve ürünleri sürekli takip ederek müşterilerimizin hizmetine sunmaktır. Sektörümüzde gelişmemizin ve büyümemizin sadece müşterimizi kendi iş ortağımız olarak benimseyip, birlikte kazanmak bilincini şirketin tüm kademelerine yayılmasını sağlamaktır. Çevreye olan sorumluluğumuzun bilinci ile faaliyetlerimizi, küresel kaynakların korunmasını gözeterek gerçekleştirmektir.

 

Çevre Politikamız

Çevresel boyutların en aza indirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılmasını sürekli izleyen ve kontrol eden sistematik oluşturmak, bu sistematik çerçevesinde geri kazanılabilir atıkları değerlendirmek ve alıcı ortama (toprak, hava ve su) en az atığın verilmesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları (hammadde, enerji, su) etkin kullanmak ve geri kazanımlarını en üst seviyede tutmak, faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak.

 

Gıda Güvenliği

Gıda ambalajları üreten firmamız, insan sağlığını herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın gözetmeyi ilke edinerek, gerek müşterilerin gerekse çalışanların sağlığı için hammadde tedarikinden pazarlamaya kadar her aşamada hijyen kurallarına tam olarak uymak, bu konuda sürekli otokontrolü sağlamak, mevzuat ve yasaları takip etmek ve uymak, etkin iletişimi sağlamak, gıda güvenliği için hijyen zincirini bozmamak, hijyen konusunda yenilikleri takip ederek sistemi sürekli geliştirmek ve çalışanları sürekli eğitmektir.

 

FSC Politikası

FSC sertifikasına sahip olduğumuz süre zarfında, doğrudan veya dolaylı olarak FSC tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığımızı taahhüt ederiz.

•Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılması

• Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlali

• Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesi

• Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümü

• Ormancılık operasyonlarında,  genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması

• Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)  deklarasyonunda tanımlanan,  ILO Temel Sözleşmeleri’nin herhangi birinin ihlali