Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İnternet Sitemizi Ziyaretiniz Sırasında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin 

Aydınlatma Metni 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BAHAR ETİKET SAN.TİC  A.Ştarafından hazırlanmıştır.               www.akkasgroup.com

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır: 

                                     www.akkasgroup.com 

Veri Kategorileri 

Veri Tipleri 

İşlem Güvenliği Verisi 

İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP numaranız, trafik bilgileriniz 

Pazarlama Verisi 

Kullanmamıza izin verdiğiniz işlevsel ve analitik çerezler vasıtasıyla topladığımız bilgiler 

 

 

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini amaçlarıyla işlenmektedir.     

 

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileri ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. Ayrıca pazarlama verileriniz çerez politikamızda yer alan ilgili platformlarla da paylaşılacaktır. 

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Akşemseddin Mah. İnönü Cad. No: 121, 34510 Esenyurt İstanbul / TÜRKİYE

 adresine yazılı olarak gönderebilir veya [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.         

 

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.